Monday, February 18, 2019

Rakrsh barote !! veer sahido mate gayu song

Rakrsh barote !! veer sahido mate gayu song
By_rk
   Bharat ma kadmirna pulava jilla ma atanki one aapana 44 javano ne sahid karya 250 kilo vosfotk bahrine aatnki e Scorpio kar dhvara aarmina yuvano ni 78 gadi mathi acsidant thata aapna yuvano sahid thay
  Rakesh barote aapna yuvaNo mate gayu song ye mere pyarr hai vatan
   aaoana deshana yuvano sahid thaya emana aatmsne santi malr evi prabhu ne prathana chhe
  sarakar tem chhata pan koi action lrti nathi aavu rahr no bharti y prajane surxit rahrvu mudckil pad jase pakistani
   Apana yuvanr sarhad upr jai rxa kare tyare aapne aapna gharma durxit rshi sskir chhie.   
Video🎬play

No comments:

Post a Comment